מה צריך לעשות בכדי לקבל היתר לתוספת בנייה?

ישנן תקנות שונות וכללים רבים הנדרשים לביצוע תוספת הבנייה, הכרוכים לעיתים קרובות, בתהליך בירוקרטי קבוע אותו הכרחי לעבור...

יש להיוועץ עם בעלי המקצוע הבאים: אדריכל מקצועי המכיר היטב את תקנות הבנייה ויתאים תכנית העונה לדרישות, מהנדס בניין רשום שיבדוק את עמידות המבנה (במקרים של תוספות בנייה בבנייה קלה תהליך זה פשוט יותר ובעל סיכויים גבוהים יותר להצלחה בקבלת האישורים שכן המבנה המתווסף קל משמעותית), המהנדס גם יבצע את החישובים הקונסטרוקטיביים הנדרשים ויכין תכנית עבודה מאושרת לביצוע, ימציא כתב כמויות מתאים לביצוע העבודה ויגיש את הבקשה להיתר.

הדרך לקבלת היתר הבנייה והאישורים הנדרשים, אינה פשוטה ויכולה להימשך זמן רב

אנו, "באפיק בנייה מתקדמת" נדאג ללוות אתכם לאורך כל תהליך קבלת האישורים. למידע נוסף בנושא זה קראו את המאמר הבא: היתר לתוספת בנייה, בכל מקרה, לפני הגשת הבקשה להיתר יש לעשות עבודת הכנה יסודית ובדיקה מקיפה מראש לבחינת האפשרויות והמגבלות השונות, החלות על המבנה הקיים, ולהצטייד בכל המסמכים הדרושים.

לפרטים וליעוץ ראשוני