האם מבנה הבנוי בשיטת הבנייה המתקדמת, עומד בדרישות התקנים הרלוונטיים?

כל מבנה מתוכנן ע"י מהנדס רשום על פי כל התקנים הרלוונטיים, הישראליים והבינלאומיים.

לפרטים וליעוץ ראשוני