מהו בעצם היתר בנייה?

היתר בנייה הוא השם שניתן לאישור שמעניקה הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בהתאם לזכויות והוראות הבנייה הקיימות ובהתאם לחוק התכנון והבנייה.

שימוש או בנייה ללא היתר / בניגוד להיתר הינה עברה פלילית.

לפרטים וליעוץ ראשוני