מה התנאים בהם מותרת תוספת בנייה?

לא לכל מבנה קיים, ניתן לבצע תוספת בנייה אלא באם מתקיימים הבאים...

  • כאשר לא נוצלו  במלואן כל זכויות הבנייה במבנה הקיים - בזמן ביצוע הבנייה בפועל
  • כאשר קיימת תב"ע (תכנית בניין עיר) מעודכנת -  בה מאושרות זכויות בנייה נוספות
  • הוספת ממ"ד או שטחי שירות - מרתף, חנייה, מחסן, מרפסות, פרגולות, חדרי כביסה ואשפה

לפרטים וליעוץ ראשוני