מה צריך לבדוק לפני הגשת הבקשה להיתר?

יש לעשות עבודת הכנה יסודית ובדיקה מקיפה מראש לבחינת האפשרויות והמגבלות השונות, החלות על המבנה הקיים, ולהצטייד בכל המסמכים הדרושים. מומלץ להיעזר באנשי מקצוע המתמחים בתחום.

לפרטים וליעוץ ראשוני